INDEX 1804 - 1805 Notaris De Borman - Neerpelt

Datum

Akt nr.

Handeling

Partijen

23-08-1804

1

verkoop

Begtels Jean, weduwe van Brouns Pierre, Clercx Jean, Clercx Anna Mechtilde

24-08-1804

2

verdeling

Tops Maria, Tops Anna Cath., Tops Christiaan respectievelijk uit Gerdingen, Bree en Tongerlo

29-08-1804

3

verkoop

Poels Aldegonda weduwe Stepens Laurent, Op het Ende Henri uit St.-Hubertus Lille

08-09-1804

4

verkoop

Havel Louis uit Maasmechelen, Jacobs Jan Antoon Lambert uit Bree

09-10-1804

1

Verkoop onroerend goed te Neerpelt

Jacobus Cornelis, Teukens Gerard, Teukens Jan

10-10-1804

2

Volmacht door akte

Buyvoets Helena uit Neerpelt, Vanlind Gerard uit Cralingen

18-10-1804

3

Verkoop meubels

Door de erfgenamen van Aldegonda

20-10-1804

4

Volmacht door akte

Betten te Caulille ten voordelen van Dreesen, Dreesen Antoon Emanuel

31-10-1804

5

Volmacht door akte

Smets Peter, Buyvoets Godfried, Smets Guillaume allen uit Neerpelt

31-10-1804

6

volmacht

Brouwers Theodoor, Clercx Jan beiden uit Neerpelt en Elsensohn Jan Guillaume uit Amsterdam

14-11-1804

7

Verkoop onroerend goed te St.H. Lille

Gudders Jacobus, Bartels Josine beiden uit St.-Hubertus Lille

19-11-1804

8

Lening

Tielens Mathieu uit Hechtel, Kieken Jan Guillaume uit Peer

19-11-1804

9

Verkoop onroerend goed te Kaulille

Teunissen Jacobus Adriaan uit Kl.Brogel, Reemers Jan uit Kaulille

20-12-1804

10

Volmacht door akte

Door Dubois Louis Francis (ontvanger der douanen te Neerpelt) aan Gosset (vrederechter)

20-12-1804

11

pachthoeve

Cuypers Henri, handelaar te St.-Huibrechts Lille aan Bloemers Cornelius landbouwer te Budel

20-12-1804

12

schenking

Door Willems Guillaume landbouwer te Neerpelt ten gunste van Willems Henri Petrus en Willems Helena allen inwoners te Neerpelt

20-12-1804

13

Verkoop onroerend goed te Neerpelt

Door Willems Henri en Petrus landbouwers te Neerpelt aan Beckers Simon en zijn echtgenote Willems Helena inwoners van Neerpelt

26-12-1804

14

Verkoop onroerend goed

Door Gelis Jacobus uit Neerpelt aan Jordens Henri uit Borckel

26-12-1804

15

Verkoop onroerend goed

Door Buyvoets Godfried uit Neerpelt aan Jordens Henri uit Borckel

26-12-1804

16

Ruiling van onroerend goed

Tussen Beckers Simon en Willems Helena enerzijds en Peeten Aldegonda echtgenote van Smets Guillaume anderzijds, allen uit Neerpelt

29-12-1804

17

pachthoeve

Door Willems Guillaume aan Willems Henri en Petrus beiden landbouwers te Neerpelt

31-12-1804

18

pachthoeve

Door Janssen Cornelius aan Janssen landbouwer te Neerpelt

31-12-1804

19

testament

Door Janssen Cornelius aan Janssen Jan landbouwer te Overpelt

02-01-1805

20

Akte van bewaring en schuldbewijs

Door Truyens Martinus, Jeanne Margurite Lipkens en Janssen Henri uit Beek

04-01-1805

21

Verkoop onroerend goed

Door Umans Henri en zijn echtgenote Beckers Aldegonda aan Verachter Adriaan en Kelgten Maria Catharina inwoners van Hamont

05-01-1805

22

Obligatie

Door Vanden Boom Michiel ten gunste van Sevens Gerard

05-01-1805

23

Verkoop onroerend goed

Door Vanden Weger Adriaan aan Houben Theodoor

07-01-1805

24

Verkoop onroerend goed

Door Houben Jacobus

09-01-1805

25

Verkoop onroerend goed

Door erfgenamen van Smets Jan aan Soons Jan en Buyvoets Henri

10-01-1805

26

Verkoop van huis

Door Berben Mathieu aan Beckers Simon

10-01-1805

27

Verkoop onroerend goed

Door erfgenamen van Smets Jan aan Soons Jan en Buyvoets Henri

19-01-1805

28

Verkoop onroerend goed

Door erfgenamen van Vanden Boem Arnold

19-01-1805

29

Verkoop onroerend goed

Door Van den Boom Michiel aan Cauenberg Gerard

18-01-1805

30

Verkoop onroerend goed

Door Rutten Maria Elisabeth aan Wouters Gerard

18-01-1805

31

Verkoop onroerend goed

Door Claes Maria Elisabeth aan Cools Joannes Matheas

22-01-1805

32

Verkoop onroerend goed

Door Weuyten Peter jan aan Segen Henri

22-01-1805

33

Verbetering koopakte

Door Gelis Jan en Jordens Henri

23-01-1805

34

Toekenning van persoonlijke servituut

Door Door Gijbels Arnold, Marie, Elisabeth, Martin en Adriaan ten voordele van Vandenbroeck Peter en Ceelen Adriaan

23-01-1805

35

Volmacht door akte

Chuguet Jan Robert, Chuguet Francis

23-01-1805

36

Verkoop onroerend goed

Door Vanlindt Aldegonda, Peter en Jacobus Martens aan Vanormelingen Simon

24-01-1805

37

Verkoop onroerend goeg

Verheyden Jan, Elisabeth en Anna Daniels aan Moonen Mathieu

26-01-1805

38

Verkoop onroerend goed

Door de erfgenamen Poorters aan Maximilaan Joseph Bemelmans

26-01-1805

39

Volmacht en toestemming door akte

Door Tassin aan de heer Lapon

31-01-1805

40

Verkoop onroerend goed

Door Schonckeren Maria Margaretha aan Smets Franciscus

31-01-1805

41

Verkoop onroerend goed

Door Coolen Henrica en Wouters Gerard Guillaume aan Boermans Guillaume, Vandervelden Henri en Boonen Adriaan, Cuypers jacobus en Mathijsen Joanna Margaretha

03-02-1805

42

Verkoop onroerend goed

Door Geenkens Ida aan Goessens Joseph

08-02-1805

43

Verkoop onroerend goed

Door Spooren Paulus en Adriaan aan Smeets Theodorus

08-02-1805

44

Verkoop onroerend goed

Door Vandael Catharina weduwe van Cums Joannes

08-02-1805

45

Testament

Door Vandael Catharina, weduwe Cums Joannes

11-02-1805

46

Toekennen van rente

Door Cox Guillaume ten voordelen van Leenders Theodoor en Kuppens Jacobus

12-02-1805

47

obligatie

Door Stassen Jan aan Willems Jan

13-02-1805

48

Verkoop onroerend goed

Door Willems Joanna en consoorten aan Teuwkens Gerardus en Joannes

13-02-1805

49

Verkoop onroerend goed

Door Buyvoets Henri aan Smeets Theodoor

15-02-1805

50

Verkoop onroerend goed

Door Vlemens Catharina aan Cuppens Cornelius

12-02-1805

51

Gerechtelijke verkoop

Vertegenwoordigd door Buyvoets Petrus

14-02-1805

52

Volmacht door akte

Door Valentijns Henri en consoorten

21-02-1805

53

Verkoop onroerend goed

Door Schepens Catharina aan Vlashackx Jan

23-02-1805

54

Verkoop onroerend goed

Door Bloemers Petronella en Bins Henri aan Seyen Henri

27-02-1805

55

Verkoop onroerend goed

Kuypers Jacobus aan Stoelen Adriaan

27-02-1805

56

Verdeling onroerend goed

Tussen de kinderen van Robijns Joannes door Lambregts Margaretha echtgenote van Louken Arnold aan Praets Petrus

28-02-1805

57

Verpanding van goederen

Door Lambregts Margaretha echtgenote van Louken Arnold aan Praets Petrus

28-02-1805

58

Openbare verkoop van onroerende goederen

Buyvoets Maria Anna weduwe van Noots Willem aan Brouwers Theodoor, Boons Godfried, Geunes Jacobus, Clercx Jan, Michiels Jan Mathias en Kusters Joannes

01-03-1805

59

Volmacht door akte

Door Houben Theodoor ten voordelen van Timmermans

05-03-1805

60

Verhuring van perceel

Door Elisabeth en Petronella Kuypers aan Laurent Luys

05-03-1805

61

Verkoop onroerend goed

Door Jan Klock aan Peter Klock en Jacobus Kuypers

05-03-1805

62

Openbare verkoop onroerend goed

Door Kuypers Theodoor aan Jacobus Leenders, Adriaan Stoelen en Christiaan Kerckhofs

06-03-1805

63

Overeenkomst tussen raadgever en vervanger

Tussen Petrus Wilhelmus Winters en Gerard Sijnders

10-03-1805

64

Uitwisseling onroerend goed

Tussen Catharina Gijsbers bijgestaan door haar echtgenoot Adriaan Peeters en Theodoor Kuypers

18-03-1805

65

schuldbekentenis

Door Joannes Alemans ten voordele van Adriana Severs

18-03-1805

66

Vervanging dienstplicht van loteling

Tussen Joannes Didden en Jacobus Hesemans vader van Bartholomeus Hesemans

20-03-1805

67

Volmacht

Door Theodoor Kuypers en Mathieu Kusters op W. Palmers

20-03-1805

68

Verkoop onroerend goed

Door Petronella Wouters bijgestaan door Peter Van Bommel aan Martin en Gerard Wouters

21-03-1805

69

Verkoop onroerend goed

Door Arnold Kuppens aan Joannes Van Winkel en andere

22-03-1805

70

Verkoop onroerend goed

Door Aldegonda Cums aan Theodoor, Jacobine en Henri Verlinden

23-03-1805

71

Verhuren van perceel

Door Christiaan Kerckhofs en zijn echtgenote Mechtilde Jansen aan Jacobus Wouters

23-03-1805

72

Verhuren van perceel

Door Arnold Goessens aan Helena Janssens

23-03-1805

73

Verkoop van woning en hof

Door de erfgenamen en kinderen van Joachim Bormans en Aldegonda Betten aan Theodoor Schelmans

23-03-1805

74

verplichting

Door jan Bormans ten voordele van Helena Betten

27-03-1805

75

Verkoop onroerend goed te Achel

Door Leonard Martens en Maria Van Samang aan Leonard Vansamang en Joanna Bormans

27-03-1805

76

Gift van gerechtelijke verkoop van roerend goed

Door Godfried Vansamang aan Joannes Vansamang

27-03-1805

77

Openbare verkoop van roerend goed te Overpelt

Door Willem Mandis aan Renckens

29-03-1805

78

Verkoop onroerend goed te St.-Huibrechtes Lille

Door Mathieu Henrickc aan Leonard Olemans

30-03-1805

79

Verkoop onreorend goed te Luykxgestel

Door Elisabeth Dreesen weduwe van Joannes Brouwers aan Willem Scheerens

30-03-1805

80

testament

Door Adriana Somers ten voordele van Joannes Tilemans

30-03-1805

81

testament

Door Joannes Tilemans ten voordele van Adriana Soemers

05-04-1805

82

Verkoop onroerend goed te Overpelt

Door Peter Jan Weckx en Maria Kuppens bijgestaan door Gerard Claes aan Antoon Legris

06-04-1805

83

volmacht

Door Maria Josephina Louisa Godelle op Joannes Binet

06-04-1805

84

Verhuring

Door Jan Snoekx aan Joanna Maria Snoekx

06-04-1805

85

Testament

Door Jan Snoekx ten voordele van Helena Snoekx

06-04-1805

86

Verkoop onroerend goed

Door Maria, Joannes, Hemricus, Joannes Mathias, Joanna Maria Andreas, Laurentius en Maria Claes, Joannes Hens en Wilhelmus Broeders aan Catharina Lemmens weduwe van Joannes Gielen

06-04-1805

87

Verkoop van perceel

Dor Henri Vaes aan Godfried Smets

24-04-1805

88

Testament

Door Mathieu Hendrix

24-04-1805

89

Testament

Door Christina Vaesen

24-04-1805

90

Verkoop onroerend goed

Door Jacobus Theunissen en zijn echtgenote Anna Boonen aan Mathieu Hendrix en Christina Vaesen

24-04-1805

91

Verkoop onroerend goed

Door Gunter Van Cleef en Adriaan Peeteres aan Anna Maria Elisabeth Peeters

22-05-1805

92

Verkoop onroerend goed te Neerpelt

Door Joannes Jacobs, Maria Jacobs bijgestaan door Joannes Cremers en Jacobus Jacobs aan Joannes Broekmans

23-05-1805

93

Verkoop van een weide

Door Anna Maria Wuyten echtgenote van Godfried Coen aan Joanna Geenen

27-05-1805

94

Verkoop van hoeve te Beek

Door de erfgenamen van Joannes Mathias Paggers aan Nicolaas Paggers

28-05-1805

95

Openbare verkoop onroerend goed te Luykxgestel

Door Joannes Vogelsangs, zijn broer Mathieu Vogelsangs, voor de kinderen van Jacobus Vogelsangs en door Joanna Cortens ten voordele van Jacobus Hesemans, Jan Cortens en Henri Verreck

29-05-1805

96

Verkoop perceel grond te Luykxgestel

Door Bernard Hesemans aan Petrus Libben

29-05-1805

97

Verhuring van hoeve te Achel

Door Maria Margaritha Janssen aan Walter Duyssen

29-05-1805

98

Verkoop perceel grond te Achel

Door Maria Margaritha Janssen aan Walter Duyssen

16-06-1805

99

testament

Door Peter Franciscus Janssen van Neerpelt

03-07-1805

100

testament

Door Ida Voets weduwe van Gijsbert Blijsen ten voordele van Catharina Blijsen weduwe van Gerard Caelen

03-07-1805

100

testament

Door Ida Voets weduwe van Gijsbert Blijsen ten voordele van Catharina Blijsen weduwe van Gerard Caelen

03-07-1805

101

Verkoop perceel grond te Achel

Door Margaretha Goyers echtgenote van Peter Martens aan Jan Janssen

03-07-1805

102

Verkoop van weide te Achel

Door Jan Smeekens aan Jan Van der Meeren

03-07-1805

103

Verkoop perceel grond te Achel

Door Anna Margaretha Klazen aan Jan Van der Meeren

03-07-1805

104

Verkoop 6de part van een huis en hof te Achel

Door Theodoor Peeters aan Anna Maria Peeters

04-07-1805

105

Verkoop landbouwgrond te Achel

Door Jan Bartels en Helena Bartels gevolmachtigd door haar echtgenoot Jan Peeters aan Francis Van Hoof in hoedanigheid van voogd van Maria en Hendrica Mandels

04-07-1805

106

Verkoop landbouwgrond en weide

Door Josina Bartels bijgestaan door haar echtgenoot Jan Manders aan Francis Van Hoof voor Maria en Hendrica Manders

09-07-1805

107

Verkoop perceel heide te Neerpelt

Door Aldegonda Teurenheuvels aan Peter Jan Hagedons

11-07-1805

108

Toekenning van lijfrente

Door Lambert Campen ten voordele van Anna Reemers en Jacqeuline Teuken

12-07-1805

109

Testament te Kaulille

Door Petronella Dux weduwe van Adriaan Dreesen

-07-1805

110

Verkoop perceel grond te Hamont

Door Henri, Anna Maria en Joanna Gertruda Biens aan Jacobus Biens handelaar te hamont

22-07-1805

111

Verkoop van perceel grond te Neerpelt

Door Mathieu Boonen van Neerpelt aan Paulus Boers

01-08-1805

112

Verhuring van huis, grond en weide te St.-Huib. Lille

Door Arnold Goessens aan Helena Hanssers weduwe van Jan Goessens uit St.-Huib.Lille

01-08-1805

113

Verkoop van huis met hof te St.Huib.Lille

Door Petronella en Suzanna Cox, deze laatste bijgestaan door haar echtgenoot Peter Jan Willems

01-08-1805

114

Boedelbeschrijving

Jacobus Winters uit St.-Huib.Lille

08-08-1805

115

Openbare verkoop van ingezaaid graan te Neerpelt

Door Maria Anna Buyvoets weduwe van Willem Noots aan verschillende particulieren

08-08-1805

116

Verhuring van weide te Neerpelt

Door Hubert Peeten aan Theodoor Brouwers

09-08-1805

117

Testament

Door Catharina Van Dael

16-08-1805

118

Verkoop van ingezaaid graan op twee percelen

Door Peter Jan Hagedons deels voor Willem Meuwis aan verschillende particulieren

17-08-1805

119

Overeenkomst en verdeling

Tussen Antoon, Louis, Henri en Jacobus Thijs van Overpelt en Neerpelt

17-08-1805

120

Volmacht door akte

Door Wilhelmus Meuis aan Peter Jan Hagedons

18-08-1805

121

Verkoop perceel grond te Neerpelt

Door Jan Cremers aan Peter Janssens

18-08-1805

122

Testament te Neerpelt

Door Barbara Corstiens echtgenote van Jan Mathieu Janssen van Neerpelt

19-08-1805

123

Verkoop van weide te Achel

Door Ida en Maria Verbeek van Achel aan Jan Van Empel uit Neerpelt

19-08-1805

124

Verkoop van perceel grond te Achel

Door Petronella Teuwkens weduwe van Theodoor Van Buel aan Arnold Janssen uit Achel

19-08-1805

125

Verhuring van gebouwen en goederen te Neerpelt en Overpelt

Door Jan Mathieu Janssen en zijn echtgenote Barbara Corstiens uit Neerpelt aan Adriaan Theunissen en Jan Janssen

19-08-1805

126

Verkoop van bos hakhout

Door Theodoor Brouwers aan Louis Thijs beiden uit Neerpelt

Terug